Pozemek Vsetín, Rokytnice

Vsetín 350,-Kč/m²,-kč       bez provize RK         PENB není potřeba

Pro více informací pište, nebo volejte 

Ráda bych Vás provedla a představila Vám ke koupi pozemek v o celkové výměře 1164m² v obci Vsetín, k.ú. Rokytnice u Vsetína.

Nachází se u hlavní silnice nad průmyslovou zónou a je vzdálen cca 2.2km od centra města.

Dle územního plánu města je pozemek vymezen jako stabilizovaná plocha zemědělská, označená Z, pro kterou platí následující podmínky jejího využití:

• převažující účel využití (hlavní využití): zemědělský půdní fond

• přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím

stavby, zařízení a opatření pro zemědělství, malé vodní plochy.

Oplocení k ochraně porostů před zvěří, oplocení obhospodařovaných zemědělských ploch, oplocení pro chov zvěře.

Není určen pro bydlení v rodinných domech.

Přístup na pozemek je po silnici ŘSD.

Lokalita je dopravně dobře dostupná. V blízkosti naleznete zastávku autobusu.

V obci je dobrá občanská vybavenost - obchody, restaurace, hotel, základní a mateřská škola, občanské spolky, víceúčelové hřiště, knihovna.

Tak si domluvte prohlídku a já se na Vás budu těšit. Martina.